Prinsz Barry den Eerste

Lorem ipsum…Lorem ipsum…Lorem ipsum…Lorem ipsum…Lorem ipsum…Lorem ipsum…Lorem ipsum…Lorem ipsum…


Op un mooie, deuje dag in Januwari kump de prinszencommisszie, samen met de adjudanten bi’j de Prinsz, in Oer. De adjudanten hebben völ verantwoordelijkheidsbesef, ze bunt meer dan op tied. (dit kan ook an de dös hebben geleagen). As de koffie op is, kan ut vroagenuurtje beginnen.

Vroag 1:
Dacht i’j dan echt dat wi’j niet meer zollen bellen?

Prinsz:
Is dit un vroag of lul i’j moar wat?

Vroag 2:
Zo vader, zo zoon?

Prinsz:
Joa, mooi hè, Pa was in 1978 prinsz van de Szoepstengels.
De halve familie zat in de road van 11!

Vroag 3:
Kun i’j un bietjen koaken?

Prinsz:
Ik koak vaak, um de doodsimpele reden da’k eerder thuus bun dan Anouk.
Un bietjen van Knorr en een bieten van Barry.
Eieren bakken kan ik ook, dat Mögt jullie zondag’s met de carnaval komen pruuven.

Vroag 4:
Von i’j de prinszenpresentatie ook zo mooi?

Prinsz:
Joa, ik heb d’r weinig van gezien, moar ut was de beste ooit. Van dizze operatie he’k meer metgemaakt dan van de veurige……….

Vroag 5:
Wat is ow favoriete drankje?

Prinsz:
Oei, da’s een moeilijke, a’k dan mot kiezen, doe moar Whiskey.
(Hi’j het nog gin speciale veurkeur kwa merk, misschien dat uh toch us noar un pruuveri’j mot…..)

Vroag 6:
Wat is ow streven dizze carnaval:

Prinsz:
De lu’j in Ulft loaten zien dat Carnaval nog leaft in Iseldonk!!
D’r mot meer gedronken en geouwehoerd worden!
(volgens ons is met de preszentatie de goeie toon al gezet)

Vroag 7:
Motten wi’j ons dit jaor gedragen op de Pol, of mot d’r nog wat verbouwd worden an ut clubgebouw?

Prinsz:
Wi’j motten ons juust niet gedragen op de Pol, en ut clubgebouw veranderen, tja, de beakers motten misschien us op doatum gezet worden…….

Vroag 8:
Hier enkele dilemma’s:
Grolsch of Warsteiner : GROLSCH
Kermis of Carnaval : zucht….. kermis (foei)
Pizza of Chinees : Pizza
Dru of Hemeltje : Dru
Bier of Sex : bier ná sex
Huntenpop of Daklozen : Huntenpop
Wintersport of Zonvakantie : Zomervakantie

Ondertussen bunt de adjudanten de butonnen in mekaar an ut flanszen.
Bettus het un tangetje neudig, ut blik dat utzelfde tangetje ’s middags nog gebruukt is um un stuk van de beugel van Anouk af te knippen……….
Ut ni’je buttonnenapparaat is trouwens de beste investering van de letste joaren, zo goed is ut al lang niet meer gegoan.

Vroag 9:
Volgens ons blief i’j in Oer wonen, wat vin i’j doar van?

Prinsz:
Da’s un discusziepunt, ut ligt d’r an van welke kant wi’j d’r straks in motten ri’jen…..

Vroag 10:
Dicky 50 met de carnaval, wat doe’j doar an?

Filseteren!

Ondertussen vliegen de butonnen ons um de oren, zo sznel geet ut.
Moar wi’j kriegen ‘r wel Dös van!

Vroag 11:
Veur hoevöl ni’je leden goa’j zörgen dit joar?

Prinsz:
De eersten is d’r al, mien pa.
Loa’w us zeggen, un stuk of elluf, da’s un mooi streven.
1 tip, loat de penningenvrouw moar mooie blaadjes printen, woar de gegevens op könt wodden geschreven, dat schealt gepriegel op bierviltjes.

Ten 1ste
Veurig joar most ik de titel an mi’j verubi’j loaten goan
Umdak een hartoperatie op ut menu had stoan
Met mien hart gin ut niet al te bes
Dus mos ik onder ut mes
Noa vanoavund wéér een operatie
Stoa ik dan hier met mien proclamatie

Ten 2de
De route van de kroegentoch geet veranderen
Dit joar goaw een stukje verder wanderen
De Szoepstengels bunt bli’j
Want d’r is een extra kroeg bi’j
Véúr de boerenkool met sju
Goan wi’j nog effen noar de Dru

Ten 3de
Ut is dan wel criszisz
Szoepstengels wetten dat bier niet vies is
Ook dit jaor zal ut bier rijkelijk vloejen
Moar wi’j goan met de drank niet knoeien

Ten 4de
De Dru is eindelijk klaar
En ingewijd door een szoepstengel paar
Bob is d’r met Sandra getrouwd
En samen hebben we er een feestje gebouwd
In de popzaal werd dat gevierd,
De stengels hebben op de dansvloer gezwierd!!

Ten 5de
Gin geauwehoer
De Prinsz geet weg uut Oer
Hi’j het een eigen huus gebouwd
Wurd d’r now wéér in de Dru getrouwd?
Hé Anouk……..Is dit een anzoek????????


Ten 6de

Ulft steet op de kop
Doar drinken wi’j op

Ten 7de
Chirurg John het de operatie goed gedoan
Deurum he’k um gaag as adjudant neaven mi’j stoan
Bettus kan goed kleppen stellen
En sterke verhalen vertellen
Kortom:
Bettus veur ut lullen
En John um de glazen te vullen

Ten 8ste
Ondanks da’k al een joar wis da’k prinsz zol wodden
Het de prinszencommiszie mi’j wel in spanning gehollen
Ik heb gewacht tut ze ut mi’j zollen vertellen,
Moar noa de Kerst bun’k zelf moar us goan bellen!

Ten 9de
Veurig joar waren verschillende szoepstengels geblesseerd
Inmiddels bun een knie, een arm en een hart gerepareed
Doe vantjoar allemoal “hendig an”
Zoda’j de hele carnaval metmaken kan!

Ten 10de
Ut peerd van Theet
Het un ding an de reet.

Ten 11de
2009 was veur mi’j een spannend joar
Ik bun bli’j da’k hier now gezond veur jullie stoa
Noada’k jullie allemoal een fijne carnaval gewenst heb
Maak ik de leus bekend:

HOL DE KLEP!!

Leave a Reply